«Σχέδια Βελτίωσης» – Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 του Υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ποιο αναλυτικά αφορά: Επενδύσεις ανέγερσης, επέκτασης, αποπεράτωσης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Δράση 4.1.1). Επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) για
Read More

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 25.ΟΟΟ€ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»; Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν; Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων
Read More

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν
Read More

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας στην Περιφέρεια Κρήτης

Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β’ προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 – 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός
Read More

Υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Κρήτης

Έργα υποδομής για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, έργα προστασίας από τη διάβρωση των ακτών, έργα προστασίας δασικών περιοχών από πυρκαγιές. Σε ποιους απευθύνεται Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα Περίοδος υποβολής από 12/1/2017 έως 31/3/2017 Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την
Read More

Αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων

Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων. Έλεγχοι των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων. Έλεγχοι λειτουργίας των εξατμισοδεξαμενών απόθεσης των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Σε ποιους απευθύνεται Περιφέρεια Κρήτης Περίοδος υποβολής από 9/1/2017 έως 29/12/2017 Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του
Read More

Σύνταξη – επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Κρήτης

Σύνταξη – επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Κρήτης Κατά τη σύνταξη του σχεδίου και την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα
Read More

Αντικείμενο Εργασιών

Το Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης, ως μη  κερδοσκοπικός οργανισμός, σκοπός του είναι η παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, και το αντικείμενο των εργασιών του είναι η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στον Πρωτογενής, Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της οικονομίας. Ο σχεδιασμός που συνίσταται, στην δομή, την στελέχωση
Read More