Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκων II” – 2019

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων:

Στις 18 Ιουλίου ξεκινάει για την Κρήτη, η έναρξη υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2019, το οποίο προβλέπει επιδότηση σε 25.000 νοικοκυριά για ανακαίνιση σπιτιού, ενώ αναμένεται να διατεθούν συνολικά 400 εκατ. ευρώ.

Δαπάνες:

Οι δαπάνες που καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι οι εξής:

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένων του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ποσοστά επιδότησης:

Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσά των επιχορηγήσεων αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα.  Σε κάθε περίπτωση αυτές οι κατοικίες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Χρησιμοποιούνται ως κύριες.
  2. Υφίστανται νόμιμα και δεν είναι αυθαίρετες.
  3. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Ανεξαρτήτως του ποσοστού επιδότησης, το μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να πάρει ο αιτών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

* Αν κάποιος δεν επιθυμεί να λάβει τραπεζικό δάνειο μπορεί να το ενταχθεί στο πρόγραμμα  «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» αρκεί να έχει διαθέσιμο το υπόλοιπο του ποσού που απαιτείται.

Ποια είναι τα βήματα υποβολής της αίτησης, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» επικοινωνήστε μαζί μας.

BIC Κρήτης
Φιλοθέου Α’ 8, 722 00, Ιεράπετρα
τήλ: 2842304950
emai: info@bicofcrete.gr
www.bicofcrete.gr