Ο.Χ.Φ.

Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4036/ 2012 η πώληση γεωργικών φαρμάκων θα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Μετά την 18η Νοεμβρίου 2017η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνον εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό γνώσης ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (νόμος 4036/ 2012 – παρ. 4 του άρθρου 33 – και Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ).

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, σε εξεταστικά κέντρα με διαπίστευση από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Οι απαντήσεις του πρέπει να είναι σωστές σε 20 ερωτήσεις τουλάχιστον.

Εδώ μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους. Από το σύνολο των 151 ερωτήσεων θα επιλεγεί τυχαία ο αριθμός των ερωτήσεων που αναφέραμε παραπάνω.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. Το  πιστοποιητικό  εκτυπώνεται  άμεσα και  σε  αυτό  αναγράφεται  το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου ο οποίος έχει πιστοποιηθεί.

Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού  γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε σαράντα πέντε ευρώ (45€). Το πόσον αυτό αναλύεται σε 25€ για το Παράβολο και 20€ το κόστος συμμετοχής.

Το ποσόν γίνεται κατάθεση ή μεταφορά μέσω e-banking στον λογαριασμό της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας: « Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρητης» με αριθμό λογαριασμού 30000249191-9 (ΙΒΑΝ: GR100 8700 220000 300002491919 ). Στο όνομα καταθέτη συμπληρώστε το ΑΦΜ σας ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας.

Διάρκεια ισχύος: Η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι 5 έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής του.

Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να δείτε ένα demo του υπουργείου με τις ερωτήσεις, είναι όπως θα φαίνεται στο σύστημα την ώρα των εξετάσεων: Demo.

Στο Link που ακολουθεί μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην Ορθή Χρήση Φαρμάκων: Αίτηση Συμμετοχής Ο.Χ.Φ.