Πρόγραμμα Αγροτικού Σχολείου

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 – ολοκληρώθηκε!

ΩΡΕΣ: 10.00 – 14.00

ΤΙΤΛΟΣ: Βασικές ψηφιακές δεξιότητες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

 • Γνωριμία με τα μέλη της ομάδας
 • Αυτοαξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων και καταγραφή εξατομικευμένων αναγκών.
 • Ψηφιακή επικοινωνία και email – δημιουργία λογαριασμών, σύνταξη μηνύματος, επισύναψη, αποστολή – ψηφιακή ασφάλεια .
  • Διάλειμμα.
 • Διαδίκτυο και αναζήτηση αξιόπιστων πληροφοριών Παραδείγματα.
 • Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες και αποθήκευση ιστοσελίδων – εργασία σε ομάδες.
  • Διάλειμμα.
 • Εργαλεία επεξεργασίας κειμένου word / google docs.
 • Εργαλεία λογιστικών φύλλων excel / google spreadsheets.
  • Διάλειμμα.
 • Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων σε μια αγροτική επιχείρηση – εργασία σε ομάδες (αξιοποίηση αποκτηθείσας γνώσης σε πρακτικό επίπεδο).
 • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σάββατο 07 Ιουλίου 2018 – ολοκληρώθηκε!

ΩΡΕΣ: 10.00 – 14.00

ΤΙΤΛΟΣ: Φτιάξε το επιχειρηματικό σου μοντέλο & αποφάσισε έξυπνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

 • Μέθοδοι λήψης επιχειρηματικής απόφασης στην αγροτική επιχείρηση.
  • Διάλειμμα.
 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός στην αγροτική επιχείρηση – agro business model canvas, ιδιαιτερότητα διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
  • Διάλειμμα.
 • Πρακτικά παραδείγματα και μελέτη περιπτώσεων διδασκόμενων.
  • Διάλειμμα.
 • Πρακτικά παραδείγματα και μελέτη περιπτώσεων διδασκόμενων.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 – ολοκληρώθηκε!

ΩΡΕΣ: 10.00 – 14.00

ΤΙΤΛΟΣ: Ψηφιακά Εργαλεία Επιχειρηματικής Οργάνωσης και Εξέλιξης “Digital tools for business management & growth”

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

 • Ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλεία εξέλιξης της επιχείρησης – δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για τον αγρότη (παρουσίαση, δημιουργία λογαριασμού κ.α.), ψηφιακά εργαλεία συγκέντρωσης υλικού και ενημέρωσης.
  • Διάλειμμα.
 • Δωρεάν εργαλεία επιχειρηματικής οργάνωσης όπως Google Drive, Calendar, Gmail, hangouts, Dropbox, Skype, Τrello κ.α..
  • Διάλειμμα.
 • Social media και ο ρόλος τους στην επικοινωνία και την προώθηση (Facebook, Instagram,Youtube κ.α).
  • Διάλειμμα.
 • Δωρεάν online προγράμματα για δημιουργία ψηφιακής παρουσίας επιχείρησης όπως Google sites, Wix, mailchimp, canva, e-shop creation κτλ.
  • Διάλειμμα.
 • Δωρεάν εργαλεία διαχείρισης πελατολογίου.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 – ολοκληρώθηκε!

ΩΡΕΣ: 10.00 – 14.00

ΤΙΤΛΟΣ: Εξέλιξε την αγροτική επιχείρηση σου – Οικονομία και Διοικηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

 • Εμπορία – Διάθεση προϊόντων. Τι ισχύει στο Λασίθι.
 • Τι να προσέξω και πως να βελτιώσω τη διαπραγματευτική μου δύναμη σα παραγωγός.
 • Εναλλακτικές εμπορικής διάθεσης προϊόντων.
  • Διάλειμμα.
 • Λογιστική αντιμετώπιση της επιχείρησης, απλά μαθηματικά – βασικές επιχειρηματικές μορφές για την αγροτική επιχείρηση.
  • Διάλειμμα.
 • Διαχείριση εσόδων/εξόδων πρακτικά.
  • Διάλειμμα.
 • Διοίκηση μονάδας, πληροφορίες που χρειάζεται, συνδυασμός τους, ιστορικό που πρέπει να τηρώ, θέση προτεραιοτήτων και εργαλεία που θα με βοηθήσουν.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σάββατο 28 Ιουλίου 2018 – ολοκληρώθηκε!

ΩΡΕΣ: 10.00 – 14.00

ΤΙΤΛΟΣ: Εξέλιξε την αγροτική επιχείρηση σου – Καινοτομία και Προσαρμοστικότητα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

 • Μελέτησε την αγορά – πως οι πληροφορίες των εξωτερικών/εσωτερικών αγορών επηρεάζουν τις αποφάσεις – γιατί να ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις των αγορών.
 • Στρατηγική αναζήτηση πληροφοριών αγορών και εξελίξεων καινοτομίας.
  • Διάλειμμα.
 • Branding και προστιθέμενη αξία στο προϊόν – παραδείγματα.
  • Διάλειμμα.
 • Οργανώσεις παραγωγών, οφέλη- ευκαιρίες.
 • Συστήματα ποιότητας στην Αγροτική παραγωγή.
 •  Προσαρμόσου στο κλίμα/ έδαφος/ αγορές με έξυπνη επιλογή καλλιέργειας.
  • Διάλειμμα.
 • Έξυπνος εξοπλισμός στην αγροτική επιχείρηση- πως να αρχίσω, τι χρειάζομαι.
 • Καινοτομική Σκέψη – εφευρετικότητα- ο ρόλος της εκπαίδευσης.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σάββατο 04 Αυγούστου 2018 – ολοκληρώθηκε!

ΩΡΕΣ: 10.00 – 16.00

ΤΙΤΛΟΣ: Καλλιέργησε σωστά από το Α ως το Ω!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

 • Διαχείριση πόρων (νερό, έδαφος)- έλεγχος/βελτίωση ποιότητας
  • Διάλειμμα
 • Σπόρος – σπορόφυτο, ασφάλεια, επιλογή και πρώτη εγκατάσταση.
 • Περί καλλιέργειας – πορεία του φυτού μετά εγκατασταση μέχρι τέλος καλλιέργειας. Παρακολούθηση σποροφύτου, καθημερινό ιστορικό.
  • Διάλειμμα
 • Φυτοπροστασία κρίσιμα θέματα, πρόληψη
 • Φυτοπροστασία (νηματώδεις) καταπολέμηση, απολύμανση εδάφους, πρόληψη
  • Διάλειμμα
 • Φυτοπροστασία – Tuta Absoluta, αντιμετώπιση, πρόληψη
 • Ωφέλιμοι οργανισμοί – ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών
  • Διάλειμμα
 • Λίπανση, θρέψη, ορθολογική χρήση ενισχυτικών
 • Διάγνωση και συνεργασία με ειδικούς – Συνομιλώ με το γεωπόνο μου, ενημερώνομαι έγκυρα.
  • Διάλειμμα
 • Κριτήρια επιλογής καλλιέργειας
 • Νέες μέθοδοι καλλιέργειας, κόστη και κίνητρα αλλαγής

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

7ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σάββατο 11 Αυγούστου 2018 – ολοκληρώθηκε!

ΩΡΕΣ: 10.00 – 14.00

ΤΙΤΛΟΣ: Ανέπτυξε τις επιχειρηματικές σου ικανότητες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

 • Βιωματικό εργαστήριο, με 4 ομάδες δραστηριοτήτων, βασισμένες στις εμπειρίες των συμμετεχόντων, όπου διερευνώνται και αξιοποιούνται οι 15 ικανότητες του επιχειρείν (με βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς EntreComp). Απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των επιμορφούμενων.
 • Ανάλυση κατάστασης: Εντοπισμός Ευκαιριών, Δημιουργικότητα, όραμα, Αξιολόγηση ιδεών, Βιώσιμη και ηθική συλλογιστική. Με βάση ένα τυπικό αγρότη της περιοχής καταγράφουμε προβλήματα που αντιμετωπίζει, προτείνουμε και αναλύουμε λύσεις.
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργασιών ομάδων, συζήτηση.
  • Διάλειμμα.
 • Μαθαίνουμε από τα λάθη μας: Διαχείριση αβεβαιότητας, ασάφειας και κινδύνου, Κίνητρα και επιμονή, Μάθηση μέσω εμπειρίας. Προσδιορίζουμε τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους στη δουλειά μας, Καταγράφουμε λάθη, εμπειρίες, εντοπίζουμε τα μαθήματα που πήραμε μέσα από αυτά τα λάθη. Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργασιών ομάδων, συζήτηση.
  • Διάλειμμα.
 • Προσωπική ανάπτυξη: Αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και συνεργασία..
  • Διάλειμμα.
 • Κάνε τη διαφορά: Ανάληψη πρωτοβουλιών, Κινητοποίηση πόρων, Κινητοποίηση άλλων.
 • Χρηματοπιστωτικός και οικονομικός γραμματισμός, Σχεδιασμός και διαχείριση. Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργασιών ομάδων, συζήτηση
 • Αναστοχασμός για όλες τις δραστηριότητες. Αυτοαξιολόγηση ικανοτήτων του επιχειρείν.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Σημείωση: Στόχος του Αγροτικού Σχολείου Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας είναι η μετάδοση πολύτιμων γνώσεων στους Αγρότες του Νομού Λασιθίου και η επαφή τους με κρίσιμα πεδία επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και σωστών καλλιεργητικών πρακτικών προσαρμοσμένα στις ανάγκες της περιοχής.
Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τη δράση, θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το κόστος διοργάνωσης των Σεμιναρίων και για την υλοποίηση παράλληλων και επόμενων δράσεων ενημέρωσης και έρευνας από το Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κρήτης – B.I.C. Κρήτης.

Από την Ιδέα, στην Πράξη!