ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ)

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ («BIC ΚΡΗΤΗΣ»)» δημιούργησαν το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ), ως Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών.

Οι εκπαιδεύσεις υποψηφίων Διαμεσολαβητών θα λαμβάνουν χώρα στις άρτιες και πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του BIC ΚΡΗΤΗΣ στη Ιεράπετρα Κρήτης σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών Μαρία Δαμιανάκη ως επικεφαλής εκπαιδεύτρια, την δικηγόρο Βικτωρία Λιούτα, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ως εκπαιδεύτρια, και την εταιρεία «International Mediation Consulting» του Καναδά.

Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 80 ωρών που θα οδηγεί στη λήψη του τίτλου του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4512/2018 και το Π.Δ. 123/2011.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΛΑΣ εστιάζει στο νέο πρόγραμμα βασικής κατάρτισης Διαμεσολαβητών που στοχεύει στην ανάλυση τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων, στη σύνοψη μοντέλων διαμεσολάβησης, τεχνικές επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, τρόπους αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων στη διαμεσολάβηση με έμφαση στο ρόλο του Διαμεσολαβητή, παιχνίδια ρόλων, δεξιότητες και τεχνικές του Διαμεσολαβητή, γνώσεις απαραίτητες για δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε εξετάσεις για διαπίστευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ελλάδα καθώς και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης.