ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σταδιακά το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα εμπλουτίζεται με τις δραστηριότητες, τις ομιλίες και τις εκδρομές. (GR)

Gradually the Summer School program will be enriched with activities, speeches and excursions. (ENG)

Постепенно  программа летней школы будут дополняться занятиями, лекциями и экскурсиями. (RU)


Στο Link που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Σχολείου το 2019.