Αυγ
9

Άρχισαν τα μαθήματα για το 3ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτι-σμού-Ιεράπετρα-Αύγουστος 2021 του Β.I.C. Κρήτης

Πρώτη μέρα μαθημάτων για το 3ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που οργα-νώνεται από το Β.I.C. Κρήτης. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας και πρόεδρος του Δ.Σ. του B.I.C. Κρήτης κ. Κύριλλος επισκέφτηκε το 3ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Β.I.C. Κρήτης καλωσό-ρισε τους συμμετέχοντες, συνομίλησε μαζί τους και με τους διδάσκοντες και ευχήθηκε κάθε επι-τυχία στους στόχους τους. Το 3ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού το οποίο οργανώνεται από το Β.I.C. Κρή-της και υλοποιείται στις σύγχρονες αίθουσες του ανακαινισμένου κτηρίου του Κέντρου Πολιτιστι-κής και Κοινωνικής Μέριμνας της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης & Σητείας, με συμμετοχές μα-θητών

Login

[clean-login]

[clean-login-edit]

[clean-login-register]

[clean-login-restore]

×