Αιτήσεις Συμμετοχής

Στο link που ακολουθεί μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής σας για το Θερινό Σχολείο:

Αίτηση Συμμετοχής


In the following link you can fill in online your application form for the Summer School:

Application Form


По следующей ссылке вы можете заполнить заявку на летнюю школу онлайн:

форма заявки