Το «Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης» ή  «BIC  Κρήτης» ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2014. Δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία Φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Νησιού. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία.

Μεταξύ των Φορέων – Μελών  που αποτελούν τους Εταίρους αυτής της πρωτοβουλίας είναι:

 • Η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας
 • Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης
 • Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (ΤΕΙ)
 • Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Το Επιμελητήριο Λασιθίου
 • Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Το Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης, έχει ως αποστολή του, τη συμμετοχή, προώθηση και εκτέλεση στην Ελλάδα, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις αναπτυσσόμενες χώρες, Αναπτυξιακών, Ερευνητικών, ή άλλων Προγραμμάτων της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και άλλων Κρατικών – Διακρατικών ή Διεθνών Οργανισμών, στο πλαίσιο των εργασιών ενός κέντρου ανάπτυξης καινοτομικών επιχειρήσεων “BUSINESS AND INNOVATION CENTER” σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές.

Επιπρόσθετα, παρέχει επιστημονική υποστήριξη,  υποβοήθηση και  συντονισμό δραστηριοτήτων αναπτυξιακού σχεδιασμού, στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρεια Κρήτης, στους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή άλλους Φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Οι κυριότεροι στόχοι της BIC Κρήτης είναι:

 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, Φορέων και Οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, μέσω της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.
 • Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
 • Η αξιοποίηση αναπτυξιακών, ερευνητικών ή άλλων Εθνικών και Ευρωπαϊκών, προγραμμάτων.
 • Εκπαίδευση

Το B.I.C. Κρήτης έχει σαν σκοπό να γίνει πλήρες μέλος του EBN είναι σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο εταιριών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο, παρέχοντας στα μέλη του και στους πελάτες τους μοναδικά πλεονεκτήματα σε μια εποχή παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
Τα BICs αναπτύχθηκαν σταδιακά με στόχο να συμβάλλουν στην άσκηση της Κοινοτικής και Εθνικής περιφερειακής πολιτικής στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μετεξελιχθούν σε ισχυρούς φορείς τόνωσης της επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Το λογότυπο των BICs αποτελεί σφραγίδα ποιότητας και εμπιστοσύνης για τους πελάτες – επιχειρηματίες.
Το ΕΒΝ εδρεύει στις Βρυξέλες και προσφέρει πλήρη υποστήριξη στις δραστηριότητες των μελών του όπως πληροφόρηση προστιθέμενης αξίας και πρόσβαση σε πηγές τεχνογνωσίας. Μια σειρά τακτικών διαδικτυακών δράσεων συμβάλλουν στην άρτια ενημέρωση των στελεχών των ΒΙCs σε θέματα του ενδιαφέροντός τους, και στη στενή συνεργασία μεταξύ των BICs διαφόρων χωρών.

Το διεθνές δίκτυο των BICs προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Άμεση και ευρεία ενημέρωση για κρίσιμα θέματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις, καθώς και πληροφόρηση για κοινοτικά προγράμματα σχετικά με έρευνα και τεχνολογία, εκσυγχρονισμό παραγωγικής διαδικασίας, ποιότητα, περιβάλλον κ.ά.
 • Δυνατότητα ανάπτυξης διεθνών επιχειρηματικών και εμπορικών συνεργασιών, και πρόσβαση σε ξένες αγορές.