Εσπερίδα για την δυσλεξία και τις Μαθησιακές δυσκολίες.

Στη εσπερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα στο B.I.C. Κρήτης θα γίνει μια ενημέρωση για την δυσλεξία, τις μαθησιακές δυσκολίες, τι είναι η ειδική γλωσσική διαταραχή, ποια είναι τα τυπικά αναπτυξιακά στάδια παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Θα μας ενημερώσει λογοθεραπεύτρια για το πότε πρέπει να ανησυχούμε, τι πρέπει να γνωρίζουμε και πως θα το αντιμετωπίζουμε.

Στο link που ακολουθεί επισυνάπτεται η πρόσκληση: Πρόσκληση