Ιούλ
3

Ανταγωνισμός & Παγκόσμιας Οικονομία

Με τα δεδομένα της λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας είναι προφανές ότι σε όλους τους τομείς, καθώς και στις επί μέρους δράσεις της, επικρατεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Αυτός ο ανταγωνισμός καταστρατηγημένος πολλές φορές και με τις όποιες ατέλειές του, κυριαρχεί πλέον σχεδόν παντού στον κόσμο, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βρίσκονται πολύ συχνά σε δύσκολη θέση και να προσπαθούν να επιβιώσουν, προσαρμοζόμενες με μεγάλη δυσκολία στα νέα δεδομένα.

Ιούλ
3

Γιατί ιδρύθηκε το BIC of Crete

Κυριότεροι παράγοντες, που συνετέλεσαν στην ίδρυση του φορέα, ήταν και παραμένουν, η ολοένα και περισσότερο, αυξανόμενη ανάγκη εισαγωγής, της παραγόμενης γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, για την εφαρμογή τους στην παραγωγική διαδικασία, όπου σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, οδηγιών και καλών πρακτικών, την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, αποτελούν τα δεδομένα εκείνα, τα οποία με την υπάρχουσα ικανότητα και δυνατότητα απορρόφησης τους, είναι ικανά και μπορούν άριστα, να αναδείξουν το στρατηγικό, συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας Κρήτης, της επιχειρηματικότητας στους τομείς της οικονομίας. Σημαντικός παράγοντας ήταν η ύπαρξη των Πανεπιστημιακών, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων

Ιούλ
3

Αντικείμενο Εργασιών

Το Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης, ως μη  κερδοσκοπικός οργανισμός, σκοπός του είναι η παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, και το αντικείμενο των εργασιών του είναι η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στον Πρωτογενής, Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της οικονομίας. Ο σχεδιασμός που συνίσταται, στην δομή, την στελέχωση και την λειτουργία του, βασίζεται σε τρείς κυρίως άξονες που είναι οι εξής: Το Business Innovation Center (ως κέντρο συντονισμού) Η Θερμοκοιτίδα Αγροτικών & Επιχειρηματικών Μονάδων Το Κέντρο Διαδραστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Το Business Innovation Center είναι ο ιθύνων νους, καθώς αποτελεί την επικεφαλής Συμβουλευτική Μονάδα του όλου εγχειρήματος, του

Login

[clean-login]

[clean-login-edit]

[clean-login-register]

[clean-login-restore]

×