Νέα Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης επιστημόνων

Μένουμε σπίτι και εκπαιδευόμαστε με επιδότηση 600 ευρώ!

Στο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19 η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρά άμεσα σε μέτρα στήριξης 166.000 επιστημόνων, προερχομένους από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους:

  • Δικηγόρων
  • Γιατρών (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
  • Μηχανικών / αρχιτεκτόνων
  • Οικονομολόγων /Λογιστών
  • Εκπαιδευτικών και
  • Ερευνητών.

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα θα είναι ύψους 180 εκ. ευρώ και θα υλοποιηθεί με επιταγή κατάρτισης (voucher). Το πρόγραμμα κατάρτισης θα διαρκέσει 100 ώρες και θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτιση, που περιλαμβάνει διαδραστικές παρουσιάσεις, βιντεομαθήματα, παρουσιάσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, επικοινωνία με εκπαιδευτές και πρακτικά παραδείγματα. H εξ’ αποστάσεως μάθηση παρέχει στους επιστήμονες που θα καταρτιστούν να μείνουν σπίτι, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα την ώρα που επιθυμούν και με το ρυθμό που επιλέγουν. Το σύνολο του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού υποστηρίζεται τόσο από σταθερές συσκευές Desktop, όσο και από κινητές tablet ή smartphone με τεχνολογίες android η iOS.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιλεγεί μέσα από πλούσια βιβλιοθήκη διαδραστικών μαθημάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις του δικαιούχου επιστήμονα. Οι πρώτες 50 ώρες περιλαμβάνουν soft skills, όπως Communication, Critical Thinking, Leadership, Teamwork, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Business Administration, Entrepreneurial Skills, Networking κά. Οι επόμενες 50 ώρες σχετίζονται μεανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου που ανήκει ο επιστήμονας, ενδεικτικά Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ, nZEB, Visual Arts, Multimedia and Audiovisual, Social Media, e-shop, Web Design κλπ. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν δομηθεί για να παρέχουν γνώση και απλές συμβουλές χρησιμοποιώντας διαδεδομένα έτοιμα ψηφιακά εργαλεία και πρακτικά παραδείγματα, ώστε οι χρήστες να μπορούν σε λίγες ώρες να αναπτύξουν δεξιότητες που στόχο έχουν:

  • Να δημιουργήσουν νέες ψηφιακές υπηρεσίες ή προϊόντα
  • Να λειτουργήσουν υπάρχοντες διαδικασίες παραγωγής μέσα από το Inernet
  • Να μετασχηματίσουν τη μεθοδολογία και υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη εποχή μετά τον COVID-19.

Στο τέλος κάθε προγράμματος οι δικαιούχοι επιστήμονες θα λάβουν πιστοποίηση μετά από εξ’ αποστάσεως εξετάσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024. Το συγκεκριμένο πρότυπο αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Οι δικαιούχοι επιστήμονες θα λάβουν επίδομα 600 €, το οποίο θα καταβληθεί σε δύο δόσεις με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας. Σκοπός της Γενικής Γραμματείας είναι να στηρίξουν άμεσα με επίδομα κατάρτισης τους πληγέντες από την κρίση επιστήμονες.


Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα λάβετε άμεσα πληροφορίες για τις απαραίτητες διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα.