Ανταγωνισμός & Παγκόσμιας Οικονομία

Με τα δεδομένα της λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας είναι προφανές ότι σε όλους τους τομείς, καθώς και στις επί μέρους δράσεις της, επικρατεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Αυτός ο ανταγωνισμός καταστρατηγημένος πολλές φορές και με τις όποιες ατέλειές του, κυριαρχεί πλέον σχεδόν παντού στον κόσμο, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα οι μικρές και
Read More

Αντικείμενο Εργασιών

Το Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης, ως μη  κερδοσκοπικός οργανισμός, σκοπός του είναι η παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, και το αντικείμενο των εργασιών του είναι η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στον Πρωτογενής, Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της οικονομίας. Ο σχεδιασμός που συνίσταται, στην δομή, την στελέχωση
Read More