ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ REGIOSTAR

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την προκήρυξη των βραβείων RegioStars 2016 για την περιφερειακή ανάπτυξη Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει την προκήρυξη των βραβείων RegioStars για το 2016. Στόχος των βραβείων αυτών είναι η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών στο χώρο της περιφερειακής ανάπτυξης και
Read More

Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ

Η μαθητεία διεξάγεται κατά το 4ο προαιρετικό έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ, μετά το πέρας της Β΄ τάξης των ΣΕΚ και μετά το πέρας του 4ου εξαμήνου στα ΙΕΚ. Για κάθε ειδικότητα για την οποία θα εφαρμοστεί μαθητεία, θα υπάρχει αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ θα χωρίζεται σε θεωρητικό-εργαστηριακό μέρος που θα γίνεται
Read More

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Το BIC Κρήτης, ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας και το Εμπορικό Επιμελητήριο Λασιθίου συνδιοργάνωσαν με επιτυχία τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:00 ενημερωτική εσπερίδα, στη συνεδριακή  Αίθουσα του Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης  στην Ιεράπετρα. Το θέμα ήταν οι μεταβολές και οι συνέπειες τους στο φορολογικό και ασφαλιστικό
Read More

Αναμένεται!!! Έναρξη Προγράμματος στα πλαίσια του Μέτρου 4.2.

Αναμένετε η έναρξη υλοποίησης του μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων». Δικαιούχοι:  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Στο πλαίσιο του Μέτρου ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις:   ΔΡΑΣΗ 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή
Read More

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Το BIC Κρήτης, ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας και το Εμπορικό Επιμελητήριο Λασιθίου συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:00 ενημερωτική εσπερίδα, στη συνεδριακή  Αίθουσα του Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης (BIC Κρήτης) Φιλοθέου Α’, 8 στην Ιεράπετρα. ΘΕΜΑ: οι μεταβολές και οι συνέπειες τους στο φορολογικό
Read More

Κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς, έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και τα προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες, οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Ωφελούμενοι είναι οι Δικαιούχοι του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 (2η Πρόσκληση) όπως
Read More

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: Α. Συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%. Β. Ατομικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης.
Read More

νέο!!! ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

Ενισχύσεις για τη μετατροπή και τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Στην γεωργία αφορά αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες ή/και μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες, αμπελώνες) εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες. Στην κτηνοτροφία αφορά βοσκοτόπους
Read More

Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2014-2020 ξεκίνησε η κατάθεση φακέλων για το υπομέτρο 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ¨, το υπουργείο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα που έχει σαν στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω
Read More

Πρόγραμμα «Νέων Γεωργών»

Σκοπός του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόλησή τους με τη γεωργία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα. Προβλέπει την παροχή οικονομικών ενισχύσεων για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ηλικίας κάτω των
Read More

Αιτήσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων 2015-2016

Στόχος του προγράμματος είναι η ποιοτική βελτίωση του Ελληνικού αμπελώνα μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων δράσεων: – ποικιλιακή μετατροπή συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού – μετεγκατάσταση αμπελώνα σε άλλη θέση – βελτίωση τεχνικών διαχείρισης Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. της
Read More

Αναμένεται πρόγραμμα «Yποστήριξη Eπιχειρήσεων του Aγροδιατροφικού Kλάδου» με προϋπολογισμό στα 30 εκατ. ευρώ.

O κλάδος της «αγροδιατροφής» είναι ένας από τους εννέα στρατηγικούς τομείς για το νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας και ήδη το υπουργείο Ανάπτυξης μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» έχει κάνει την πρώτη δημοσίευση προκηρύξεων δράσεων μέσα από τις οποίες θα ενισχυθούν επιχειρήσεις της μεταποίησης, τυποποίησης και παρασκευής
Read More