Αναμένεται!!! Έναρξη Προγράμματος στα πλαίσια του Μέτρου 4.2.

Αναμένετε η έναρξη υλοποίησης του μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Δικαιούχοι:  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο του Μέτρου ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις:

 

ΔΡΑΣΗ 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

Αφορά στη μεταποίηση και εμπορία πρώτης ύλης εντός παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ στους παρακάτω τομείς:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων),
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη),
 • Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών),
 • Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια),
 • Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα),
 • Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών),
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων),
 • Οίνος,
 • Οπωροκηπευτικά,
 • Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων),
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά,
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

 

 ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν)

Αφορά ενίσχυση των ακόλουθων κλάδων:

 • Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος,
 • Ζυθοποιία,
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων,
 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων,
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης,
 • Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής,
 • Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 • Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής,
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων
 • Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες,
 • Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού).

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντος του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (γεωργικό προϊόν) και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι.

 

ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.

Αφορά ενίσχυση των ακόλουθων κλάδων :

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και προϊόντων με βάση το κρέας),
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτi),
 • Οίνος – Αμπελουργία (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών),
 • Οπωροκηπευτικά (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών),
 • Ζυθοποιία,
 • Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής,
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (συμπεριλαμβάνεται και η παραγωγή αιθέριων ελαίων),
 • Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες),
 • Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), Επεξεργασία καπνού.

 

 Όρια προϋπολογισμού 

 • Δράση 4.2.1 από 100.000,00 € έως 10.000.000,00 €
 • Δράση 4.2.2 από 100.000,00 € έως 5.000.000,00 €
 • Δράση 4.2.3 από 50.000,00 € έως 300.000,00 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 40% έως 90% και διαφοροποιείται ανά δράση και περιοχή.

 

Επιλέξιμες  Δαπάνες:

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.
 • Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλη εταιρεία από εκείνη της οποίας την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων
 • Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.).
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Η παρουσίαση της Δράσης Μπορείτε να την δείτε εδώ, και την Διαβούλευση του Προγράμματος εδώ

Πηγή: www.minagric.gr