Μαρ
27

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

Το B.I.C. Κρήτης – Αγροτικό κέντρο καινοτομίας & επιχειρηματικότητας κρήτης, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» Σε ποιους απευθύνεται: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.). Περιγραφή: Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία

Μαρ
4

Εσπερίδα για την δυσλεξία και τις Μαθησιακές δυσκολίες.

Στη εσπερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα στο B.I.C. Κρήτης θα γίνει μια ενημέρωση για την δυσλεξία, τις μαθησιακές δυσκολίες, τι είναι η ειδική γλωσσική διαταραχή, ποια είναι τα τυπικά αναπτυξιακά στάδια παιδιών προσχολικής ηλικίας. Θα μας ενημερώσει λογοθεραπεύτρια για το πότε πρέπει να ανησυχούμε, τι πρέπει να γνωρίζουμε και πως θα το αντιμετωπίζουμε. Στο link που ακολουθεί επισυνάπτεται η πρόσκληση: Πρόσκληση

Login

[clean-login]

[clean-login-edit]

[clean-login-register]

[clean-login-restore]

×