Απρ
1

Νέα Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης επιστημόνων

Μένουμε σπίτι και εκπαιδευόμαστε με επιδότηση 600 ευρώ! Στο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19 η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρά άμεσα σε μέτρα στήριξης 166.000 επιστημόνων, προερχομένους από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους: Δικηγόρων Γιατρών (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού) Μηχανικών / αρχιτεκτόνων Οικονομολόγων /Λογιστών Εκπαιδευτικών και Ερευνητών. Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα θα είναι ύψους 180 εκ. ευρώ και θα υλοποιηθεί με επιταγή κατάρτισης (voucher). Το πρόγραμμα κατάρτισης θα διαρκέσει 100 ώρες και θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτιση, που περιλαμβάνει διαδραστικές παρουσιάσεις, βιντεομαθήματα, παρουσιάσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, επικοινωνία με εκπαιδευτές και πρακτικά παραδείγματα. H

Login

[clean-login]

[clean-login-edit]

[clean-login-register]

[clean-login-restore]

×