Νοέ
22

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Σε ποιους απευθύνεται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού που θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55

Νοέ
8

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ο.Χ.Γ.Φ.)

Το B.I.C. Κρήτης σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας συνεχίζει την πιστοποίηση των ενδιαφερομένων στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (Ο.Χ.Γ.Φ.). Στον Πρώτο κύκλο πιστοποίησης Ο.Χ.Γ.Φ. πριν δύο χρόνια είχαν πιστοποιηθεί στο B.I.C. Κρήτης περισσότερο από 1300 άτομα. Το B.I.C. Κρήτης είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ για τις Δομές του όσον αφορά την διενέργεια σεμιναρίων και εξετάσεων.

Login

[clean-login]

[clean-login-edit]

[clean-login-register]

[clean-login-restore]

×