ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ο.Χ.Γ.Φ.)

Το B.I.C. Κρήτης σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας συνεχίζει την πιστοποίηση των ενδιαφερομένων στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (Ο.Χ.Γ.Φ.).

Στον Πρώτο κύκλο πιστοποίησης Ο.Χ.Γ.Φ. πριν δύο χρόνια είχαν πιστοποιηθεί στο B.I.C. Κρήτης περισσότερο από 1300 άτομα. Το B.I.C. Κρήτης είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ για τις Δομές του όσον αφορά την διενέργεια σεμιναρίων και εξετάσεων.