Φεβ
25

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.

Τα πλεονεκτήματα για τους αγρότες και κτηνοτρόφους από τον νέο θεσμό των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων Πολλαπλές πηγές εσόδων και κερδών μπορεί να δώσει ο νέος θεσμός των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα στις εκτάσεις τους να αναπτύξουν κι άλλες δραστηριότητες, όπως μικρές μονάδες μεταποίησης των προϊόντων που παράγουν και στη συνέχεια να τα πουλάνε απευθείας στους καταναλωτές, χώρους εστίασης και εκπαίδευσης των επισκεπτών στην καλλιέργεια κηπευτικών ή την εκτροφή ζώων. Με τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα εξασφαλίζεται η άμεση διάθεση των προϊόντων του παραγωγού, πρωτογενών ή μεταποιημένων, στους καταναλωτές, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων και σε ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης τα αγροκτήματα

Login

[clean-login]

[clean-login-edit]

[clean-login-register]

[clean-login-restore]

×