Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.

Τα πλεονεκτήματα για τους αγρότες και κτηνοτρόφους από τον νέο θεσμό των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

Πολλαπλές πηγές εσόδων και κερδών μπορεί να δώσει ο νέος θεσμός των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα στις εκτάσεις τους να αναπτύξουν κι άλλες δραστηριότητες, όπως μικρές μονάδες μεταποίησης των προϊόντων που παράγουν και στη συνέχεια να τα πουλάνε απευθείας στους καταναλωτές, χώρους εστίασης και εκπαίδευσης των επισκεπτών στην καλλιέργεια κηπευτικών ή την εκτροφή ζώων.

Με τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα εξασφαλίζεται η άμεση διάθεση των προϊόντων του παραγωγού, πρωτογενών ή μεταποιημένων, στους καταναλωτές, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων και σε ανταγωνιστικές τιμές.

Επίσης τα αγροκτήματα μπορούν να κάνουν συνέργειες με μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ή άλλους φορείς που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής τους. Το κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτημα μπορεί, εφόσον διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες, να αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσης, πρόληψης και προάσπισης υγείας, καθώς και αθλητισμού. Για τη διάκριση του πολυλειτουργικού αγροκτήματος από άλλες επιχειρήσεις κατοχυρώνεται σήμα, σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις του ν. 4235/2014.

Τα πλεονεκτήματα των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων ενδεικτικά είναι τα παρακάτω:

• Οι αγρότες-κτηνοτρόφοι μπορούν να μεταποιήσουν το αγροτικό προϊόν τους και με αυτό τον τρόπο να προχωρήσουν στην παραγωγή τροφίμων για τους καταναλωτές-πελάτες του πολυλειτουργικού αγροκτήματος.

• Εξασφαλίζεται η άμεση διάθεση των προϊόντων του παραγωγού, πρωτογενών ή μεταποιημένων, στους καταναλωτές-πελάτες, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων και σε ανταγωνιστικές τιμές.

• Οι αγρότες-κτηνοτρόφοι διατηρούν την επαγγελματική τους ιδιότητα ως κύριο επάγγελμα αγρότες με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τη φορολογική και ασφάλιση.

• Οι αγρότες-κτηνοτρόφοι εξασφαλίζουν εναλλακτικούς τρόπους συμπλήρωσης του εισοδήματός τους και κατ’ επέκταση βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης και του βιοτικού τους επιπέδου.

• Δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης λόγω της σταδιακής αύξησης των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης.

Πηγή: www.minagric.gr