Ημερίδα με Θέμα: Το Πρόβλημα των εισβολικών (λεσεψιανών) ειδών

Την Τετάρτης στις 12:00 στη συνεδριακή αίθουσα του Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας & Επιχερηματικότητας Κρήτης – B.I.C. Κρήτης θα πραγματοποιηθεί ημερίδα από το ΓΕΩΤΕΕ παραρτήματος Κρήτης & την Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με το πρόβλημα της εισβολής των ξενικών ειδών στις θάλασσες της Κρήτης.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας: