Δημοσίευση Δράσεων Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Άλμα

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη των Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Οι δράσεις αποσκοπούν στην ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και στις δύο δράσεις επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από €5.000 έως €50.000 στο «Ψηφιακό Βήμα» και από €55.000 έως €400.000 στο «Ψηφιακό Άλμα». Η υποβολή προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και για τις δυο δράσεις ξεκινάει στις 11/6/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση Ψηφιακό Βήμα ανατρέξετε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση Ψηφιακό Άλμα ανατρέξετε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο γραφείο μας.

Φιλοθέου Α’ 8, 72200, Ιεράπετρα

Τηλ: 2842.304950 Φαξ: 2842.304949

e-mail: bicofcrete@gmail.com & info@bicofcrete.gr

 : Β.Ι.C. Κρήτης

 

Πηγή: www.espa.gr