ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

Την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 στην συνεδριακή αίθουσα του Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και η Ασφάλιση των θερμοκηπίων από τον Πρόεδρο, στελέχη και συνεργάτες της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Κατά την Παρουσίαση του προγράμματος αναλύθηκαν τα εξής:

  • τα χαρακτηριστικά του προγράμματος
  • τα προσφερόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις & τους Αγρότες Παραγωγούς.
  • τα επιμέρους οφέλη από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
  • τα προσφερόμενα προγράμματα ασφάλισης θερμοκηπίων & φυτικής παραγωγής.