Άρχισαν τα μαθήματα για το 3ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτι-σμού-Ιεράπετρα-Αύγουστος 2021 του Β.I.C. Κρήτης

Πρώτη μέρα μαθημάτων για το 3ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που οργα-νώνεται από το Β.I.C. Κρήτης.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας και πρόεδρος του Δ.Σ. του B.I.C. Κρήτης κ. Κύριλλος επισκέφτηκε το 3ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Β.I.C. Κρήτης καλωσό-ρισε τους συμμετέχοντες, συνομίλησε μαζί τους και με τους διδάσκοντες και ευχήθηκε κάθε επι-τυχία στους στόχους τους.

Το 3ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού το οποίο οργανώνεται από το Β.I.C. Κρή-της και υλοποιείται στις σύγχρονες αίθουσες του ανακαινισμένου κτηρίου του Κέντρου Πολιτιστι-κής και Κοινωνικής Μέριμνας της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης & Σητείας, με συμμετοχές μα-θητών από 10 χώρες της Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν σε 4 τάξεις αντίστοιχες με το επίπεδο ελληνομάθειας τους. Οι διδάσκοντες είναι καθηγητές φιλόλογοι με εμπειρία στη διδα-σκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς. Φέτος διδάσκουν η Ρένα Αχλάτη, η Μαρία Φρα-γκούλη, η Βάσω Μπαλοθιάρη και ο Μανώλης Πετάσης, ο οποίος έχει την ευθύνη για την οργά-νωση του Θερινού Σχολείου BIC Κρήτης.

Οι ώρες διδασκαλίας είναι 09:15-12:45 και οι μέρες των μαθημάτων είναι Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Για τις υπόλοιπες μέρες έχουν προγραμματιστεί διάφορες δραστηριότητες πολι-τιστικού εκπαιδευτικού και φυσιολατρικού χαρακτήρα, στις οποίες συμμετέχουν επίσης Έλληνες φίλοι βοηθώντας έτσι τους μαθητές του θερινού σχολείου να κάνουν πρακτική στη γλώσσα, να εξοικειωθούν περισσότερο με την ελληνική νοοτροπία, να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτισμό μας, να έρθουν σε επαφή βιωματικά με την Ελλάδα, την Κρήτη, την Ιεράπετρα.