ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΝΗΕΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε το BIC Κρήτης και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, προς ενημέρωση του κοινού για τα «Σχέδια Βελτίωσης», και για εργαλεία χρηματοδότησης και ασφάλισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η συνεδριακή αίθουσα του B.I.C. γέμισε και μάλιστα με νέους ανθρώπους που θέλησαν να ενημερωθούν για τα επενδυτικά σχέδια τους. Χαιρόμαστε πολύ για την ανταπόκριση σας και προσβλέπουμε σε επόμενες επιτυχημένες διοργανώσεις. Για οτιδήποτε αφορά τη δική σου επιχειρηματική ιδέα, έλα να σκεφτούμε αλλιώς και να βρούμε τη λύση, στην οδό Φιλοθέου Ά, 8, καθημερινά!