«ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Σας ενημερώνουμε ότι τo B.I.C. Κρήτης και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα συνδιοργανώνουν ενημερωτική εσπερίδα την Τετάρτη 07.03.2018 στις 18:30 για τις απαιτήσεις ένταξης στο»ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020″ και στο Μέτρο 4, ευρεώς γνωστό ως «Σχέδια βελτίωσης».

Οι εισηγητές, θα σας ενημερώσουν επίσης, για τα εργαλέια χρηματοδότησης και ασφάλισης που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ