ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης (B.I.C. Κρήτης) σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης ξεκίνησαν την διαδικασία πιστοποίησης για όσους ενδιαφέρονται για το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φαρμάκων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.